สุพรรณบุรี
เมืองสุพรรณบุรี
เดิมบางนางบวช
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
ดอนเจดีย์
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
บางเลน
บางตาเถร
บางตะเคียน
บ้านกุ่ม
หัวโพธิ์
บางพลับ
เนินพระปรางค์
บ้านช้าง
ต้นตาล
ศรีสำราญ
ทุ่งคอก
หนองบ่อ
บ่อสุพรรณ
ดอนมะนาว
สามชุก
อู่ทอง
หนองหญ้าไซ

อำเภอสองพี่น้อง

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สุพรรณบุรี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 ตำบล , 149 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล สองพี่น้อง , บางเลน , บางตาเถร , บางตะเคียน , บ้านกุ่ม , หัวโพธิ์ , บางพลับ , เนินพระปรางค์ , บ้านช้าง , ต้นตาล , ศรีสำราญ , ทุ่งคอก , หนองบ่อ , บ่อสุพรรณ , ดอนมะนาว

จำนวนประชากรใน อำเภอสองพี่น้อง
  จำนวนหลังคาเรือน : 28,235 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 110,301 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 14,751 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 5,307 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 4,005 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 580 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 272 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 27,483 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,268 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอสองพี่น้อง
  สถานศึกษา   จำนวน 72 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 1 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 9 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 45 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 15 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 63 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 206 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอสองพี่น้อง
 
ต.สองพี่น้อง   72110    
ต.บางเลน   72110    
ต.บางตาเถร   72110    
ต.บางตะเคียน   72110    
ต.บ้านกุ่ม   72110    
ต.หัวโพธิ์   72110    
ต.บางพลับ   72110    
ต.เนินพระปรางค์   72110    
ต.บ้านช้าง   72110    
ต.ต้นตาล   72110    
ต.ศรีสำราญ   72110   (*ยกเว้น หมู่ที่ 6-8 และ 11 ใช้รหัส 72190)
ต.ทุ่งคอก   72110    
ต.หนองบ่อ   72190   (*ยกเว้น หมู่ที่ 6 ใช้รหัส 71170)
ต.บ่อสุพรรณ   72190    
ต.ดอนมะนาว   72110    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()